Ký sự BrSE

Những nẻo đường kỹ sư cầu nối

Kỹ năng giao tiếp

Series kỹ năng mềm dành cho BrSE : Làm việc nhóm Xử lý vấn đề Giải thích – thuyết trình Đàm phán Tìm kiếm thông tin Giao tiếp Tự học Giao tiếp tưởng dễ nhưng không hẳn. Đa số mọi người nghĩ là code khó, còn làm việc với nhau thông qua lời nói đơn […]

Continue Reading

Kỹ Năng Tự Học

Series kỹ năng mềm dành cho BrSE : Làm việc nhóm Xử lý vấn đề Giải thích – thuyết trình Đàm phán Tìm kiếm thông tin Giao tiếp Tự học Bàn về cách tự học Người lớn chúng ta đôi khi khôn quá hoá dại. Mọi người “sáng tạo” ra vô vàn cách học, tự […]

Continue Reading

[IT読解] Bài 10 : KPI là gì?có gì khác với KGI và OKR

目標を達成するためのメソッドとして「KPI」という言葉を職場で耳にする機会も増えていますが、あなたはKPIという言葉の意味を正確に理解していますか? 今回はKPIの意味とKGI、OKRとの違い、KPIの設定方法から効果的な導入方法まで紹介します。曖昧な理解のままKPIを導入してもチーム・プロジェクト・会社など組織のマネジメントは上手くいきません。この機会に正確に理解しておきましょう。 KPI là thuật ngữ mô tả phương pháp nhằm đạt được mục tiêu mà ta vẫn thường được nghe ngày càng nhiều ở chốn công sở. Tuy nhiên bạn có thực sự hiểu đúng về KPI ? Lần này từ việc làm rõ ý nghĩa của KPI, đồng thời so sánh nó với […]

Continue Reading

Tư duy phần mềm

Một trong những bài viết mà mình trăn trở nhất vì mỗi lần ngồi vào định viết thì lại thôi vì con khóc. Giỡn chứ cứ chần chừ do không biết phải cắt nghĩa thế nào, và bằng cách nào có thể đơn giản hoá những từ ngữ đao búa kiểu “tư duy”. Đây là […]

Continue Reading