Thủ tục xin 30man sumai-kyufu

Cũng lâu rồi không viết gì về chuyên mục cuộc sống tại Nhật, cũng thấy áy náy. Vừa rồi có xin được 30 man từ すまい給付金 sumai-kyufu nên viết đôi dòng chia sẻ với anh em bà con.

Sau khi mua nhà các bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều chi phí phát sinh. Ngoài khoản không cố định là sắm sửa vật dụng trong nhà, sẽ có các khoản thuế má bắt buộc. Thuế quận (như mình là kanagawaken) đóng 1 lần sau khi mua nhà khoảng 25 man, thuế nhà đất của thành phố tầm 15 man/1năm. Vậy nên khoản 30 man này đúng nghĩa là trợ cấp, sẽ giúp mình đỡ được một chút trong giai đoạn đầu khó khăn. Hoặc nếu những gia đình đã sẵn tài chính thì xin được thêm phần này mình sẽ thoải mái sắm sửa or để dành thêm.

Continue reading

Facebook Page

Categories

Recent Posts

Archives