Thi bằng lái xe ô tô ở Nhật (Phần 2 本免)

Tiếp nối phần trước (bằng tạm) thì phần này mình chia sẻ 1 chút ít kinh nghiệm thi lấy bằng chính 本免. Cũng gồm 2 phần thi : Lý thuyết + thực hành. Hôm nay thi xong ghé qua trường báo cáo pass mà ông thầy trố mắt : cái tướng mày mà đỗ được á ! tao éo tin, chưa lần nào mày trả lời đúng câu hỏi cả, bài test thì khi nào cũng sai đội sổ lớp, để tao call lên sở cảnh sát bắt thi lại. Xong ỗng cười cười rồi chốt câu lọt thỏm : dù sao cũng tạm chúc mừng. Hú hồn…

honmen

Continue reading

Facebook Page

Categories

Recent Posts

Archives

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.