[IT読解]Bài 3 : Những chú ý đặc biệt khi fix bug

Bài này khá hay, các bạn dev nên đọc qua. Có thể thông tin không có gì mới nhưng vài chi tiết người Nhật nghĩ hơi khác. Các bạn đọc bài rồi tham khảo nhé. Nguyên tắc đọc thì mình … Continue reading [IT読解]Bài 3 : Những chú ý đặc biệt khi fix bug