[IT読解]Bài 2 : Thiết kế phần mềm có cần kinh nghiệm lập trình không

Như thường lệ, giữa tuần mình up bài hay lên cho mọi người đọc. Cuối tuần sẽ có bản dịch. Chủ đề lần này như title, thiết kế phần mềm có cần phải có kinh nghiệm lập trình không. Bài viết … Continue reading [IT読解]Bài 2 : Thiết kế phần mềm có cần kinh nghiệm lập trình không