[IT読解] Bài 10 : KPI là gì?có gì khác với KGI và OKR

目標を達成するためのメソッドとして「KPI」という言葉を職場で耳にする機会も増えていますが、あなたはKPIという言葉の意味を正確に理解していますか? 今回はKPIの意味とKGI、OKRとの違い、KPIの設定方法から効果的な導入方法まで紹介します。曖昧な理解のままKPIを導入してもチーム・プロジェクト・会社など組織のマネジメントは上手くいきません。この機会に正確に理解しておきましょう。 KPI là thuật ngữ mô tả phương pháp nhằm đạt được mục tiêu mà ta vẫn thường được nghe ngày càng…

Posted On

Danh sách từ vựng tiếng nhật IT thường dùng – Phần 2

—–か—– 課金(かきん) サービスの利用に対して料金をかけること。 Billing. Tính phí sử dụng dịch vụ. 拡張子(かくちょうし) ファイルの種類を識別するもの。 例) .jpg、.png、.bmpなど…画像ファイル .doc、.docx…Wordドキュメント File extension (Phần mở rộng) Ví dụ : .jpg、.png、.bmp ……

Posted On

Danh sách từ vựng tiếng nhật IT thường dùng – Phần 1

—–あ—– アイコン(あいこん) デスクトップ上にある小さな絵のこと。ここにマウスポインタを合わせてクリックまたはダブルクリックすることでプログラムが起動する。 Icon. Là các biểu tượng nhỏ nhỏ hiển thị trên màn hình Desktop. Khi ta rê chuột vào rồi click…

Posted On