Tinh hoa và Tinh nhuệ

Chào năm mới bà con cô bác gần xa, chúc mọi người tràn đầy sức khoẻ và hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Đầu năm thường có cái lệ khai bút, dân IT thì khai phím, các thánh Japan Anti Virut thì cho ra các sản phẩm diệt virut … đánh dấu khởi đầu mới cho 12 tháng sắp tới. Sáng đi làm ngồi tàu điện có tìm mấy bài viết hay để tự thông não, gặp luôn thuốc liều cao nên giới thiệu đến mọi người đọc và ngẫm.
http://www.thesaigontimes.vn/156031/Dai-chung-hay-tinh-hoa.html

Thực ra đề tài này không hề mới, nhưng trong bài viết tác giả có đề cập đến 2 điểm mà mình thấy rất đáng chú ý : 1 là khái niệm “thế nào là phổ thông “qua dẫn chứng về những đề thì triết của các em cấp phổ thông ở Pháp, 2 là nền giáo dục của miền nam trước năm 1975 cũng đã từng đào tạo kiểu như vậy. Continue reading

Facebook Page

Categories

Recent Posts

Top Posts

Archives

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.